Om Psykologinsats Kognitiv beteendeterapi Organisation och ledarskap Vra bcker Pressrum Kontakt Start

Om Psykologinsats Vision Teoretisk grund Grundare
/

VISION

Psykologinsats vision r att arbeta med och drigenom sprida kunskapen om beteende- och inlrningsorienterade insatser, kognitiv beteendeterapi (KBT) fr individer och Performance Management och Organizational Behavior Management (OBM) fr grupper och organisationer.

Vi arbetar fr att hjlpa individer, grupper och organisationer att bli effektivare, mer produktiva, mer vlmende och att utnyttja sin fulla potential.


Psykologinsats AB, Platensgatan 24 4tr, 582 20 Linkping, 0708-61 61 61,
info [a] psykologinsats.se

Preztige