Om Psykologinsats Kognitiv beteendeterapi Organisation och ledarskap Vra bcker Pressrum Kontakt Start

Om Psykologinsats Vision Teoretisk grund Grundare
/

TEORETISK GRUND

 All verksamhet som bedrivs inom Psykologinsats r vetenskapligt frankrad i modern inlrnings- och beteendepsykologi ssom Kognitiv beteendeterapi (KBT), Tillmpad beteendeanalys (TBA) och Organizational Behavior Management (OBM).

KBT handlar om inlrningspsykologi. Tillmpad beteendeanalys, krnan i KBT, syftar till att frst varfr individer beter sig som dom gr och anvnda den kunskapen fr att f dem frndra sitt beteende.

OBM r modern inlrnings- och organisationspsykologi. Grunden fr OBM ligger precis som fr KBT och TBA i att lgga fokus p medarbetares individuella och kollektiva beteenden i organisationen. Insatser syftar sedan till att pverka beteende i, fr organisationen, nskad riktning och drigenom skapa resultat.

Det r avgrande att mnniskor agerar utfr beteenden - fr att ngot ska ske. Med rtt beteende hnder ngot. Med rtt beteende skapas goda resultat. Vare sig det gller privata frgor, arbetet eller organisationen s r det mnniskans beteende som avgr resultat och framgng.

Mnniskan vljer sitt beteende utifrn den situation hon befinner sig i. Beteendet styrs av kontexten eller sammanhanget. Beteendeanalys r ett stt att beskriva och frklara sambandet mellan beteende och situation frst varfr.

Med utgngspunkt frn beteendeanalysen kan man sedan frndra situationen (kontexten) och pverka beteendet. Drigenom kan man f individen att bli mera njd med sitt beteende, f familjen att fungera bttre och gruppen eller organisationen, att bli effektivare, mer produktiv och mindre friktionsskapande.


Psykologinsats AB, Platensgatan 24 4tr, 582 20 Linkping, 0708-61 61 61,
info [a] psykologinsats.se

Preztige