info@psykologinsats.se

Kognitiv beteendeterapi

KOGNITIV BETEENDETERAPI

Psykologinsats kliniska verksamhet innefattar arbete inom fyra områden; behandling, utbildning, handledning och förlagsverksamhet. Den kliniska verksamheten i Psykologinsats bygger på kognitiv beteendeterapi (inlärningspsykologi).

Fobier, panikångest, tvångssyndrom m.m. är egentligen ”felinlärda” reaktionssätt som kan förändras med KBT. Vi arbetar med att förändra beteenden, tankar och känslor på lång sikt för utveckling och välmående hos våra klienter.

BEHANDLING

Psykologinsats erbjuder patienter privat behandling för olika typer av ångestproblematik, exempelvis fobier, panikångest och tvångssyndrom samt depressioner. Behandling utförs av legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut tillika godkänd KBT-handledare samt specialist i klinisk psykologi och specialist i pedagogisk psykologi.

Psykologinsats arbetar med terapeutisk behandling genom Kognitiv BeteendeTerapi (KBT) och Tillämpad BeteendeAnalys (TBA). Vi arbetar med klienter som har olika typer av beteenderelaterade problem de vill förbättra. Vi kan erbjuda parterapi eller sk. Intergrative Behavioral Couple Therapy.

Denna terapiform erbjuds par som har drabbats av svårigheter, men som är beslutsamma att förbättra sin relation. Vi utför även behandlingsinsatser för grupper.

BEHANDLING

Psykologinsats erbjuder patienter privat behandling för olika typer av ångestproblematik, exempelvis fobier, panikångest och tvångssyndrom samt depressioner. Behandling utförs av legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut tillika godkänd KBT-handledare samt specialist i klinisk psykologi och specialist i pedagogisk psykologi.

Psykologinsats arbetar med terapeutisk behandling genom Kognitiv BeteendeTerapi (KBT) och Tillämpad BeteendeAnalys (TBA). Vi arbetar med klienter som har olika typer av beteenderelaterade problem de vill förbättra. Vi kan erbjuda parterapi eller sk. Intergrative Behavioral Couple Therapy.

Denna terapiform erbjuds par som har drabbats av svårigheter, men som är beslutsamma att förbättra sin relation. Vi utför även behandlingsinsatser för grupper.

UTBILDNING

Psykologinsats erbjuder utbildningar inom Kognitiv BeteendeTerapi och Tillämpad BeteendeAnalys för personalgrupper inom vård, skola och omsorg och företag.

Psykologinsats skapar skräddarsydda utbildningar inom området Kognitiv BeteendeTerapi och Tillämpad BeteendeAnalys för att passa våra kunders och klienters önskemål och behov. Vi har genomfört utbildningsuppdrag med smågrupper och upp till 350 deltagare. Utbildningar har genomförts i såväl egen som andras regi.

Vi har hållit utbildning i behandlingsmetodik på åtskilliga institutioner och privata organisationer samt på universitet. Psykologinsats har bland annat medverkat med föreläsningar vid kurser och utbildningar i KBT vid Uppsala Universitet, Stockholms Universitet, Karolinska Institutet, Linköpings Universitetet och flera lärarhögskolorna . Vi kan erbjuda utbildningsinsatser på psykoterapeututbildningar på steg-1 och steg-2-nivå och handleda blivande psykolger.

Företaget har genomfört utbildningar i många kommuner i Sverige. De allra flesta landsting, i Sverige har anlitat Psykologinsats för utbildningar och studiedagar föreningar.

HANDLEDNING

Vi erbjuder Kognitiv beteendeterapeutisk handledning av personal och personalgrupper i olika verksamheter exempelvis psykologer, psykiatriker, psykoterapeuter, lärare, socionomer, arbetsterapeuter, vårdspersonal och föräldrar.

Psykologinsats kan erbjuda godkänd handledningskompetens i KBT för såväl klinisk verksamhet som i utbildning.

Handledning utförs av legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och godkänd KBT-handledare.

Ring Manja Enström för att diskutera handleding 0700-404034
Ring Olle Wadström för att diskutera handledning 0708-616161

HANDLEDNING

Vi erbjuder Kognitiv beteendeterapeutisk handledning av personal och personalgrupper i olika verksamheter exempelvis psykologer, psykiatriker, psykoterapeuter, lärare, socionomer, arbetsterapeuter, vårdspersonal och föräldrar.

Psykologinsats kan erbjuda godkänd handledningskompetens i KBT för såväl klinisk verksamhet som i utbildning.

Handledning utförs av legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och godkänd KBT-handledare.

Ring Manja Enström för att diskutera handleding 0700-404034
Ring Olle Wadström för att diskutera handledning 0708-616161

Testa dig

» Har du tvångssyndrom? – Tvång.

» Är du en ältare? – Ältande.