info@psykologinsats.se

Våra böcker

Våra böcker

Psykologinsats har gett ut ett antal böcker om Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och Tillämpad Beteendeanalys (TBA) för förståelse av beteendeutveckling, beteendeterapi, beteendeproblematik, ältande, tvång och självskadande. Kort sagt KBT-litteratur.

Våra böcker finns representerade på utbildningar vid universitet och högskolor, i vård och omsorg, i privata organisationer och är också populära bland privatpersoner. Böckerna är uppskattade då de är lättlästa även för lekmän.

Skriv ”Olle Wadström”
Köp nu

Ladda hem gratis:
Arbetsmaterial – PDF
Facit – PDF

Idrottsglädje Prestation Utveckling

Varför tappar man som idrottare gnistan? Och hur bygger man upp motivation och idrottsglädje? Du får kunskap om vad som gör att det ibland går sämre på viktiga tävlingar och matcher än på träningar och hur du kan agera för att det inte ska ske. Hur man bör agera såväl som amatöridrottare som på elitnivå för ett uthållighet.

Som tränare får du praktiska tips hur du ökar idrottsglädjen, gynnar utvecklingen hos dina adepter. Du får också förklaringar varför det kan fungera sämre mellan adept och tränare – skillnaden mellan lockande och tvingande motivation.

Idrottsföräldrar kan genom sitt sätt av vara gentemot sina idrottande barn gynna utveckling och intresse. Vad som skapar bästa förutsättningar för ett framgångsrikt idrottande hos barnet förklaras i boken, liksom hur man oavsiktligt kan sabotera detsamma.

 

Idrottsglädje Prestation Utveckling

Varför tappar man som idrottare gnistan? Och hur bygger man upp motivation och idrottsglädje? Du får kunskap om vad som gör att det ibland går sämre på viktiga tävlingar och matcher än på träningar och hur du kan agera för att det inte ska ske. Hur man bör agera såväl som amatöridrottare som på elitnivå för ett uthållighet.

Som tränare får du praktiska tips hur du ökar idrottsglädjen, gynnar utvecklingen hos dina adepter. Du får också förklaringar varför det kan fungera sämre mellan adept och tränare – skillnaden mellan lockande och tvingande motivation.

Idrottsföräldrar kan genom sitt sätt av vara gentemot sina idrottande barn gynna utveckling och intresse. Vad som skapar bästa förutsättningar för ett framgångsrikt idrottande hos barnet förklaras i boken, liksom hur man oavsiktligt kan sabotera detsamma.

 

Skriv ”Olle Wadström”
Köp nu

Ladda hem gratis:
Arbetsmaterial – PDF
Facit – PDF

Skriv ”Olle Wadström”
Köp nu

Tvångssyndrom

Boken Tvångssyndrom beskriver på ett lättbegripligt och grundläggande sätt hur det fungerar ”i huvudet” när tvången hos en människa uppstår. Du får också förklaringar till hur och varför tvång uppstår.

En stor del av boken tar upp och beskriver noga den enda effektiva psykologiska behandlingsmetoden för tvång; Kognitiv BeteendeTerapi och dess behandlingsmodell exponering med responsprevention. Metoden beskrivs så klart att patienter med lindrigare tvång har kunnat bota sig själva.

Vidare klargörs varför man kan misslyckas med behandling – när misslyckandet beror på terapeutens olämplighet och okunnighet eller val av fel metod, samt när misslyckandet beror på patienten. Boken är grundläggande och ett ”tvång” för Dig med intresse för tvång.

Boken används vid utbildning av blivande beteendeterapeuter och rekommenderas av patientföreningen Ananke för både den som är drabbad samt dennes familj och vänner.

Idrottsföräldrar kan genom sitt sätt av vara gentemot sina idrottande barn gynna utveckling och intresse. Vad som skapar bästa förutsättningar för ett framgångsrikt idrottande hos barnet förklaras i boken, liksom hur man oavsiktligt kan sabotera detsamma.

 

Skriv ”Olle Wadström”
Köp nu

Tvångssyndrom

Boken Tvångssyndrom beskriver på ett lättbegripligt och grundläggande sätt hur det fungerar ”i huvudet” när tvången hos en människa uppstår. Du får också förklaringar till hur och varför tvång uppstår.

En stor del av boken tar upp och beskriver noga den enda effektiva psykologiska behandlingsmetoden för tvång; Kognitiv BeteendeTerapi och dess behandlingsmodell exponering med responsprevention. Metoden beskrivs så klart att patienter med lindrigare tvång har kunnat bota sig själva.

Vidare klargörs varför man kan misslyckas med behandling – när misslyckandet beror på terapeutens olämplighet och okunnighet eller val av fel metod, samt när misslyckandet beror på patienten. Boken är grundläggande och ett ”tvång” för Dig med intresse för tvång.

Boken används vid utbildning av blivande beteendeterapeuter och rekommenderas av patientföreningen Ananke för både den som är drabbad samt dennes familj och vänner.

Idrottsföräldrar kan genom sitt sätt av vara gentemot sina idrottande barn gynna utveckling och intresse. Vad som skapar bästa förutsättningar för ett framgångsrikt idrottande hos barnet förklaras i boken, liksom hur man oavsiktligt kan sabotera detsamma.

 

Att Förstå och Påverka Beteendeproblem

Att förstå och påverka beteendeproblem är en genomgång av inlärningspsykologiska principer och hur man kan använda dessa för att förstå människors beteenden (göra beteendeanalys). Utifrån detta kan man sedan tillämpa denna analys för att effektivt påverka beteendet.

Boken innehåller mängder av exempel från vardag, skola, hem, vård och många olika typer av beteendeproblem. I boken finns även flera nya avsnitt, bland annat om hur man ska göra för att få bättre självförtroende.

Boken är grundläggande och kräver inga speciella förkunskaper, utan kan ses som en introduktion till Tillämpad BeteendeAnalys (TBA), det vill säga kärnan i Kognitiva BeteendeTerapi (KBT).

Boken används såväl inom klinisk verksamhet som vid olika utbildningar på bland annat universitet. Såväl föräldrar, lärare, personal som socionomer, psykologer, socialarbetare torde ha stor glädje och nytta av den.

Skriv ”Olle Wadström”
Köp nu
Skriv ”Olle Wadström”
Köp nu

Att Förstå och Påverka Beteendeproblem

Att förstå och påverka beteendeproblem är en genomgång av inlärningspsykologiska principer och hur man kan använda dessa för att förstå människors beteenden (göra beteendeanalys). Utifrån detta kan man sedan tillämpa denna analys för att effektivt påverka beteendet.

Boken innehåller mängder av exempel från vardag, skola, hem, vård och många olika typer av beteendeproblem. I boken finns även flera nya avsnitt, bland annat om hur man ska göra för att få bättre självförtroende.

Boken är grundläggande och kräver inga speciella förkunskaper, utan kan ses som en introduktion till Tillämpad BeteendeAnalys (TBA), det vill säga kärnan i Kognitiva BeteendeTerapi (KBT).

Boken används såväl inom klinisk verksamhet som vid olika utbildningar på bland annat universitet. Såväl föräldrar, lärare, personal som socionomer, psykologer, socialarbetare torde ha stor glädje och nytta av den.

Skriv ”Olle Wadström”
Köp nu

Quit Ruminating and Brooding

Quit Ruminating and Brooding is a translation of the Swedish book and is available in two different designs.

The book offers methods to put an end to unnecessaary worry and overthinking.

Even though we want to quit ruminating, we spend a considerable amount of time doing

it, days as well as sleepless nights. All in all, we can spend months and years of our lives

ruminating and brooding, even though it only makes us feel worse.

Why do I not get a divorce?

Why did I not get that job?

Why are my children not doing as well as her children?

Why did he get a bigger raise than me?

 

”Kind advice from friends, and even from therapists, about how we should quit worrying and ruminating is sometimes outright wrong. They often contribute to making ruminations worse, rather than decreasing them.”

 

”In this book, Olle Wadström has analyzed ruminations. He explains why we ruminate, what drives ruminations and why they are so hard to stop. He also describes what to do in order to quit. He provides different tools that are useful, as well as explanations as to why things should be done in the way he presents them.”

 

“I have been working with a patient with severe anxiety and depression-problems, where ruminations have been very prominent. Progress with traditional CBT was quite small. After reading your book, I presented your model to the patient, who said he was willing to work with it. Pretty soon, we both noticed that it showed powerful results. Now, a while later, the results are incredible, almost like magic!”

Socionom, and psychotherapist Gudrun Hansson-Lönnqvist

 

Mail from an unknown reader:

“Hello Olle! I don´t know how to thank you. Your book ‘Quit Ruminaitng and Brooding’ gave me a chance to a life.After postpartum depression, OCD and paralysing anxiety I had given up. I found your book and it saved me. Thank you / AH”

 

All books are available at different book sites.

Sluta Älta och Grubbla – lättare gjort med kognitiv beteendeterapi

Nästan alla människor grubblar och oroar sig. Trots att vi vill sluta älta och oroa oss så ägnar vi åtskillig tid åt det – dagar såväl som sömnlösa nätter.

Sammanlagt kan vi ägna månader och till och med år av våra liv åt ältande och grubblerier. Detta trots att vi bara mår sämre av det. Varför skiljer jag mig inte? Varför fick jag inte det där jobbet? Varför går det inte lika bra för mina barn som för hennes? Varför fick han större löneförhöjning?

Välmenta råd från vänner och bekanta, och till och med från terapeuter, om hur vi ska sluta älta är ibland direkt felaktiga. Ofta bidrar de till att öka oron och försvåra oron och ältandet, istället för att minska det.

I denna bok görs en analys av ältandet. Den innehåller även en förklaring till varför vi ältar, vad som driver det och varför det är så svårt att sluta.

Dessutom finns en beskrivning av hur man ska göra för att sluta med det, vilka verktyg som finns att tillgå och varför man ska göra just så.

Mekanismen i beslutsångest och förväntansångest klargörs så även behandling av problemen beskrivs.

Om du önskar ta del av den beteendeanalys som ligger till grund för  boken ”Sluta älta och grubbla – lättare gjort med KBT”.
»  Klicka här ( När Mowrer inte räcker till, PDF)

If you want to look into the behavior analysis upon which the book ”Quit  Ruminating and Brooding – Ity is Easier to do With Cognitive Behavior  Therapy (CBT) – how ruminating and brooding work and what to do to  overcome them” is built.
»  Click here (When Mowrer is not enough, PDF)

Boken är grundläggande och kräver inga speciella förkunskaper, utan kan ses som en introduktion till Tillämpad BeteendeAnalys (TBA), det vill säga kärnan i Kognitiva BeteendeTerapi (KBT).

Boken används såväl inom klinisk verksamhet som vid olika utbildningar på bland annat universitet. Såväl föräldrar, lärare, personal som socionomer, psykologer, socialarbetare torde ha stor glädje och nytta av den.

Skriv ”Olle Wadström”
Köp nu
Skriv ”Olle Wadström”
Köp nu

Sluta Älta och Grubbla – lättare gjort med kognitiv beteendeterapi

Nästan alla människor grubblar och oroar sig. Trots att vi vill sluta älta och oroa oss så ägnar vi åtskillig tid åt det – dagar såväl som sömnlösa nätter.

Sammanlagt kan vi ägna månader och till och med år av våra liv åt ältande och grubblerier. Detta trots att vi bara mår sämre av det. Varför skiljer jag mig inte? Varför fick jag inte det där jobbet? Varför går det inte lika bra för mina barn som för hennes? Varför fick han större löneförhöjning?

Välmenta råd från vänner och bekanta, och till och med från terapeuter, om hur vi ska sluta älta är ibland direkt felaktiga. Ofta bidrar de till att öka oron och försvåra oron och ältandet, istället för att minska det.

I denna bok görs en analys av ältandet. Den innehåller även en förklaring till varför vi ältar, vad som driver det och varför det är så svårt att sluta.

Dessutom finns en beskrivning av hur man ska göra för att sluta med det, vilka verktyg som finns att tillgå och varför man ska göra just så.

Mekanismen i beslutsångest och förväntansångest klargörs så även behandling av problemen beskrivs.

Om du önskar ta del av den beteendeanalys som ligger till grund för  boken ”Sluta älta och grubbla – lättare gjort med KBT”.
»  Klicka här ( När Mowrer inte räcker till, PDF)

If you want to look into the behavior analysis upon which the book ”Quit  Ruminating and Brooding – Ity is Easier to do With Cognitive Behavior  Therapy (CBT) – how ruminating and brooding work and what to do to  overcome them” is built.
»  Click here (When Mowrer is not enough, PDF)

Boken är grundläggande och kräver inga speciella förkunskaper, utan kan ses som en introduktion till Tillämpad BeteendeAnalys (TBA), det vill säga kärnan i Kognitiva BeteendeTerapi (KBT).

Boken används såväl inom klinisk verksamhet som vid olika utbildningar på bland annat universitet. Såväl föräldrar, lärare, personal som socionomer, psykologer, socialarbetare torde ha stor glädje och nytta av den.

E-mail från läsare

• Hej Olle! Jag vet inte hur jag ska kunna tacka dig. Din bok, sluta grubbla och älta, gav mig en chans till ett liv. Efter förlossningsdepression, OCD och förlamande ångest hade jag gett upp. Jag hittade din bok och den räddade mig. Tack!

• Jag har just köpt och läst ut er bok om ältande och ångest. Jag önskar jag hade läst den för tjugo år sedan. Den har gett mig så mycket insikt och verktyg att arbeta med. Tack!

• Jag är en 25 år gammal juriststudent och börjar närma mig examen. Hösten 2016 läste jag en artikel i SvD som handlade om dig och en bok du skrivit om kognitiv beteendeterapi med namnet Sluta älta och grubbla – lättare gjort med kognitiv beteendeterapi. Jag köpte din bok och har vid det här laget läst den flera gånger om.
Under hösten 2016 mådde jag inte bra. Jag har känt mig dålig i hela mitt vuxna liv. Den här hösten var förmodligen den svåraste dittills. Jag klarade inte av mina studier att bli advokat och min relation var led svårt. Min hela existens dominerades i grunden av oro. Din bok visade mig ett nytt sätt att se på

• Brev från en blivande patient:
…jag började läsa Steven Hayes bok om ältande, men hans bok var för svår och i december hade jag en mental svacka. Jag fortsatte att älta och kunde inte förstå varför jag kunde mig så dålig.
I början av januari läste jag din bok och mycket föll på plats. Plötsligt förstod jag att det mina vänner, min fästmö och min terapeut hade gjort var fel.

• Du var här på föreläsning för några veckor sen. Jag har din bok i knät här och läser som en galning för det är en fantastisk bok du har skrivit. Jag har lite frågor som jag upplever att jag inte får svar på.

• Jag tycker att er bok Sluta älta och grubbla är otroligt bra. Den är lätt att läsa, förstå och ta till sig. Dina exempel från verkliga livet är mycket intressanta. Jag har levt med oro och ångest mycket länge och läst åtskilliga självhjälpsböcker.
Er bok skiljer sig från alla självhjälpsböcker jag har läst tidigare. Tack för en jättebra bok, som redan har hjälpt mig så mycket och som säkert gör att många människor mår bättre.
Hej Olle! Jag vet inte hur jag ska kunna tacka dig. Din bok, sluta grubbla och älta, gav mig en chans till ett liv. Efter förlossningsdepression, OCD och förlamande ångest hade jag gett upp. Jag hittade din bok och den räddade mig. Tack!

• Jag har just köpt och läst ut er bok om ältande och ångest. Jag önskar jag hade läst den för tjugo år sedan. Den har gett mig så mycket insikt och verktyg att arbeta med. Tack!

• Jag är en 25 år gammal juriststudent och börjar närma mig examen. Hösten 2016 läste jag en artikel i SvD som handlade om dig och en bok du skrivit om kognitiv beteendeterapi med namnet Sluta älta och grubbla – lättare gjort med kognitiv beteendeterapi. Jag köpte din bok och har vid det här laget läst den flera gånger om.
Under hösten 2016 mådde jag inte bra. Jag har känt mig dålig i hela mitt vuxna liv. Den här hösten var förmodligen den svåraste dittills. Jag klarade inte av mina studier att bli advokat och min relation var led svårt. Min hela existens dominerades i grunden av oro. Din bok visade mig ett nytt sätt att se på tankarna och ganska snart upplevde jag enorma framsteg.

• Brev från en blivande patient:
…jag började läsa Steven Hayes bok om ältande, men hans bok var för svår och i december hade jag en mental svacka. Jag fortsatte att älta och kunde inte förstå varför jag kunde mig så dålig.
I början av januari läste jag din bok och mycket föll på plats. Plötsligt förstod jag att det mina vänner, min fästmö och min terapeut hade gjort var fel.

• Du var här på föreläsning för några veckor sen. Jag har din bok i knät här och läser som en galning för det är en fantastisk bok du har skrivit. Jag har lite frågor som jag upplever att jag inte får svar på.

• Jag tycker att er bok Sluta älta och grubbla är otroligt bra. Den är lätt att läsa, förstå och ta till sig. Dina exempel från verkliga livet är mycket intressanta. Jag har levt med oro och ångest mycket länge och läst åtskilliga självhjälpsböcker.
Er bok skiljer sig från alla självhjälpsböcker jag har läst tidigare. Tack för en jättebra bok, som redan har hjälpt mig så mycket och som säkert gör att många människor mår bättre.
Lycka till
Anna

• Först tänkte jag presentera mig själv L heter jag och är 24 år, bor och studerar ekonomi.
Jag måste verkligen skriva till dig, jag har jobbat med ångest och jobbiga tankar i snart 4,5 år men inte förrän jag i sommar läste din bok har det ÄNTLIGEN blivit bättre.
HERREGUD!!!!! OLLE!!!! DU ÄR EN STJÄRNA!!!!
Som du har hjälpt mig med mina tankar och mitt beteende. Sluta älta och grubbla är min nya livsåskådning. Den är med mig varje dag.
Jag har grubblat i hela mitt liv men på grund av vissa händelser i livet nu under äldre år blev det betydligt värre och jag har grubblat hela min vakna tid i snart 4 års tid, det är en sån frihetskänsla.
Du ska bara veta hur gott jag talar om dig och sprider ditt namn, haha. Alla mina vänner får höra att det är tack vare ”Olle”, så du är mycket bekant i mina umgängen numera.
Jag vet inte vad jag ville med detta egentligen, mer än att tacka dig!
Sen eventuellt om du hade kunnat svara på en fråga, för min psykolog är inte jätteinsatt i området, hon tycker själv det är svårt. Så jag undrar om jag får ställa några frågor till dig som jag har om hur jag borde göra i vissa lägen?

Bästa hälsningar,
L (ditt största fan)

E-mail från läsare

• Hej Olle! Jag vet inte hur jag ska kunna tacka dig. Din bok, sluta grubbla och älta, gav mig en chans till ett liv. Efter förlossningsdepression, OCD och förlamande ångest hade jag gett upp. Jag hittade din bok och den räddade mig. Tack!

• Jag har just köpt och läst ut er bok om ältande och ångest. Jag önskar jag hade läst den för tjugo år sedan. Den har gett mig så mycket insikt och verktyg att arbeta med. Tack!

• Jag är en 25 år gammal juriststudent och börjar närma mig examen. Hösten 2016 läste jag en artikel i SvD som handlade om dig och en bok du skrivit om kognitiv beteendeterapi med namnet Sluta älta och grubbla – lättare gjort med kognitiv beteendeterapi. Jag köpte din bok och har vid det här laget läst den flera gånger om.
Under hösten 2016 mådde jag inte bra. Jag har känt mig dålig i hela mitt vuxna liv. Den här hösten var förmodligen den svåraste dittills. Jag klarade inte av mina studier att bli advokat och min relation var led svårt. Min hela existens dominerades i grunden av oro. Din bok visade mig ett nytt sätt att se på

• Brev från en blivande patient:
…jag började läsa Steven Hayes bok om ältande, men hans bok var för svår och i december hade jag en mental svacka. Jag fortsatte att älta och kunde inte förstå varför jag kunde mig så dålig.
I början av januari läste jag din bok och mycket föll på plats. Plötsligt förstod jag att det mina vänner, min fästmö och min terapeut hade gjort var fel.

• Du var här på föreläsning för några veckor sen. Jag har din bok i knät här och läser som en galning för det är en fantastisk bok du har skrivit. Jag har lite frågor som jag upplever att jag inte får svar på.

• Jag tycker att er bok Sluta älta och grubbla är otroligt bra. Den är lätt att läsa, förstå och ta till sig. Dina exempel från verkliga livet är mycket intressanta. Jag har levt med oro och ångest mycket länge och läst åtskilliga självhjälpsböcker.
Er bok skiljer sig från alla självhjälpsböcker jag har läst tidigare. Tack för en jättebra bok, som redan har hjälpt mig så mycket och som säkert gör att många människor mår bättre.
Hej Olle! Jag vet inte hur jag ska kunna tacka dig. Din bok, sluta grubbla och älta, gav mig en chans till ett liv. Efter förlossningsdepression, OCD och förlamande ångest hade jag gett upp. Jag hittade din bok och den räddade mig. Tack!

• Jag har just köpt och läst ut er bok om ältande och ångest. Jag önskar jag hade läst den för tjugo år sedan. Den har gett mig så mycket insikt och verktyg att arbeta med. Tack!

• Jag är en 25 år gammal juriststudent och börjar närma mig examen. Hösten 2016 läste jag en artikel i SvD som handlade om dig och en bok du skrivit om kognitiv beteendeterapi med namnet Sluta älta och grubbla – lättare gjort med kognitiv beteendeterapi. Jag köpte din bok och har vid det här laget läst den flera gånger om.
Under hösten 2016 mådde jag inte bra. Jag har känt mig dålig i hela mitt vuxna liv. Den här hösten var förmodligen den svåraste dittills. Jag klarade inte av mina studier att bli advokat och min relation var led svårt. Min hela existens dominerades i grunden av oro. Din bok visade mig ett nytt sätt att se på tankarna och ganska snart upplevde jag enorma framsteg.

• Brev från en blivande patient:
…jag började läsa Steven Hayes bok om ältande, men hans bok var för svår och i december hade jag en mental svacka. Jag fortsatte att älta och kunde inte förstå varför jag kunde mig så dålig.
I början av januari läste jag din bok och mycket föll på plats. Plötsligt förstod jag att det mina vänner, min fästmö och min terapeut hade gjort var fel.

• Du var här på föreläsning för några veckor sen. Jag har din bok i knät här och läser som en galning för det är en fantastisk bok du har skrivit. Jag har lite frågor som jag upplever att jag inte får svar på.

• Jag tycker att er bok Sluta älta och grubbla är otroligt bra. Den är lätt att läsa, förstå och ta till sig. Dina exempel från verkliga livet är mycket intressanta. Jag har levt med oro och ångest mycket länge och läst åtskilliga självhjälpsböcker.
Er bok skiljer sig från alla självhjälpsböcker jag har läst tidigare. Tack för en jättebra bok, som redan har hjälpt mig så mycket och som säkert gör att många människor mår bättre.
Lycka till
Anna

• Först tänkte jag presentera mig själv L heter jag och är 24 år, bor och studerar ekonomi.
Jag måste verkligen skriva till dig, jag har jobbat med ångest och jobbiga tankar i snart 4,5 år men inte förrän jag i sommar läste din bok har det ÄNTLIGEN blivit bättre.
HERREGUD!!!!! OLLE!!!! DU ÄR EN STJÄRNA!!!!
Som du har hjälpt mig med mina tankar och mitt beteende. Sluta älta och grubbla är min nya livsåskådning. Den är med mig varje dag.
Jag har grubblat i hela mitt liv men på grund av vissa händelser i livet nu under äldre år blev det betydligt värre och jag har grubblat hela min vakna tid i snart 4 års tid, det är en sån frihetskänsla.
Du ska bara veta hur gott jag talar om dig och sprider ditt namn, haha. Alla mina vänner får höra att det är tack vare ”Olle”, så du är mycket bekant i mina umgängen numera.
Jag vet inte vad jag ville med detta egentligen, mer än att tacka dig!
Sen eventuellt om du hade kunnat svara på en fråga, för min psykolog är inte jätteinsatt i området, hon tycker själv det är svårt. Så jag undrar om jag får ställa några frågor till dig som jag har om hur jag borde göra i vissa lägen?

Bästa hälsningar,
L (ditt största fan)

Studiematerial – Idrottsglädje, Prestation, Utveckling

Med hjälp av detta studiematerial kan idrottare, tränare och föräldrar omsätta innehållet i boken ”Idrottsglädje, prestation, utveckling” till praktik.

Detta görs genom olika diskussions-/reflektionsfrågor, hemuppgifter och övningar.

Studiematerialet är användbart för individuellt arbete, men där finns också konkreta förslag på hur utbildningsträffar i grupp kan genomföras, vilket gör att det lämpar sig utmärkt att användas för olika idrottsföreningar, idrottslag, träningsgrupper, föräldraträffar eller elever/studenter som läser idrottspsykologi.

KBT och lite till – 49 års erfarenheter som beteendeterapeut

Detta är en bok om min beprövade erfarenhet och sådant som jag funnit hjälpsamt. Att arbeta som klinisk beteendeterapeut – med tillämpad beteendeanalys – under en så lång tid som 49 år har varit en lång formnings- eller shaping-process. Utifrån ett beteendeanalytisk perspektiv handlar det om min beteendeevolution som terapeut. Framgångsrika terapeutbeteenden har förstärkts och lever kvar medan de mindre framgångsrika har utsläckts. Rutin och beprövad erfarenhet har formats fortlöpande.
Boken ger andra KBTerapeuter möjlighet att dra nytta av mina erfarenheter och vinna tid genom att undvika att göra samma misstag och fruktlösa försök som jag och inspireras att pröva mina råd. Det är också min förhoppning att inspirera till en mera inlärningspsykologiskt kritisk syn när ”nya” KBT-metoder dyker.
Jag gör inte anspråk på att just mina framshapade terapeut- och handledar-beteenden är de allra bästa. Men pröva gärna för att snabbare nå din optimala terapeutstil och potential.
Jag delar också med mig av några av mina egenuppfunna upplägg baserade på tillämpad beteendeanalys. Kanske kan du få idéer att pröva egna insatser, för som duktig beteendeanalytiker behöver du aldrig sakna uppslag på insatser eller bli en slav under manualer.

Skriv ”Olle Wadström”
Köp nu 
Skriv ”Olle Wadström”
Köp nu 

KBT och lite till – 49 års erfarenheter som beteendeterapeut

Detta är en bok om min beprövade erfarenhet och sådant som jag funnit hjälpsamt. Att arbeta som klinisk beteendeterapeut – med tillämpad beteendeanalys – under en så lång tid som 49 år har varit en lång formnings- eller shaping-process. Utifrån ett beteendeanalytisk perspektiv handlar det om min beteendeevolution som terapeut. Framgångsrika terapeutbeteenden har förstärkts och lever kvar medan de mindre framgångsrika har utsläckts. Rutin och beprövad erfarenhet har formats fortlöpande.
Boken ger andra KBTerapeuter möjlighet att dra nytta av mina erfarenheter och vinna tid genom att undvika att göra samma misstag och fruktlösa försök som jag och inspireras att pröva mina råd. Det är också min förhoppning att inspirera till en mera inlärningspsykologiskt kritisk syn när ”nya” KBT-metoder dyker.
Jag gör inte anspråk på att just mina framshapade terapeut- och handledar-beteenden är de allra bästa. Men pröva gärna för att snabbare nå din optimala terapeutstil och potential.
Jag delar också med mig av några av mina egenuppfunna upplägg baserade på tillämpad beteendeanalys. Kanske kan du få idéer att pröva egna insatser, för som duktig beteendeanalytiker behöver du aldrig sakna uppslag på insatser eller bli en slav under manualer.

Skriv ”Olle Wadström”
Länk: Köp nu 

Beteendemedicin – KBT för läkare

Den här boken handlar om hur medicin och KBT kan samverka och hur de kan
komplettera varandra.

Läkare har tillgång till flera åtgärder och tjänster som är åtråvärda för patienten.

De kan undersöka, ordna med provtagningar, remittera till annan specialist, trösta, lugna, friskförklara, skriva ut läkemedel, sjukskriva och skriva ut livsavgörande och viktiga intyg. Ibland kan patient och läkare vara oense om vad som är medicinskt korrekt att göra. Den medicinskt välutredda patienten önskar något som inte är indicerat för patientens tillstånd.

Grundläggande kunskap i Kognitiv BeteendeTerapi kan vara det som hjälper läkaren att veta när remiss till beteendeterapeut är rätt åtgärd, när sjukskrivning eller intyg är olämpliga eller kontraindicerade av psykologiska skäl. Kunskap i grundläggande beteendeprinciper kan även vara en tillgång för att motivera valet av åtgärder för patienten utifrån ett långsiktigt inlärningsperspektiv och
bidra till tryggare ställningstagande och agerande med oförstående patienter.

Kunskapen kan även vara en tillgång när det gäller att förstå sitt eget agerande vid konflikt med patient eller annan.

Quit Ruminating and Brooding

Quit Ruminating and Brooding is a translation of the Swedish book and is available in two different designs.
The book offers methods to put an end to unnecessaary worry and overthinking.
Even though we want to quit ruminating, we spend a considerable amount of time doing
it, days as well as sleepless nights. All in all, we can spend months and years of our lives
ruminating and brooding, even though it only makes us feel worse.
Why do I not get a divorce?
Why did I not get that job?
Why are my children not doing as well as her children?
Why did he get a bigger raise than me?

Kind advice from friends, and even from therapists, about how we should quit worrying and ruminating is sometimes outright wrong. They often contribute to making ruminations worse, rather than decreasing them.

In this book, Olle Wadström has analyzed ruminations. He explains why we ruminate,
what drives ruminations and why they are so hard to stop. He also describes what to do in
order to quit. He provides different tools that are useful, as well as explanations as to why
things should be done in the way he presents them.

“I have been working with a patient with severe anxiety and depression-problems, where ruminations have been very prominent. Progress with traditional CBT was quite small. After reading your book, I presented your model to the patient, who said he was willing to work with it. Pretty soon, we both noticed that it showed powerful results. Now, a while later, the results are incredible, almost like magic!”
Socionom, and psychotherapist Gudrun Hansson-Lönnqvist

Mail from an unknown reader:
“Hello Olle! I don´t know how to thank you. Your book ‘Quit Ruminaitng and Brooding’ gave me a chance to a life.After postpartum depression, OCD and paralysing anxiety I had given up. I found your book and it saved me. Thank you / AH”

All books are available at different book sites.

Skriv ”Olle Wadström”
Köp nu 
Skriv ”Olle Wadström”
Köp nu 

Quit Ruminating and Brooding

Quit Ruminating and Brooding is a translation of the Swedish book and is available in two different designs.
The book offers methods to put an end to unnecessaary worry and overthinking.
Even though we want to quit ruminating, we spend a considerable amount of time doing
it, days as well as sleepless nights. All in all, we can spend months and years of our lives
ruminating and brooding, even though it only makes us feel worse.
Why do I not get a divorce?
Why did I not get that job?
Why are my children not doing as well as her children?
Why did he get a bigger raise than me?

Kind advice from friends, and even from therapists, about how we should quit worrying and ruminating is sometimes outright wrong. They often contribute to making ruminations worse, rather than decreasing them.

In this book, Olle Wadström has analyzed ruminations. He explains why we ruminate,
what drives ruminations and why they are so hard to stop. He also describes what to do in
order to quit. He provides different tools that are useful, as well as explanations as to why
things should be done in the way he presents them.

“I have been working with a patient with severe anxiety and depression-problems, where ruminations have been very prominent. Progress with traditional CBT was quite small. After reading your book, I presented your model to the patient, who said he was willing to work with it. Pretty soon, we both noticed that it showed powerful results. Now, a while later, the results are incredible, almost like magic!”
Socionom, and psychotherapist Gudrun Hansson-Lönnqvist

Mail from an unknown reader:
“Hello Olle! I don´t know how to thank you. Your book ‘Quit Ruminaitng and Brooding’ gave me a chance to a life.After postpartum depression, OCD and paralysing anxiety I had given up. I found your book and it saved me. Thank you / AH”

All books are available at different book sites.