info@psykologinsats.se

Organisation och ledarskap

ORGANISATION OCH LEDARSKAP

Psykologinsats arbetar tillsammans med Wadström Management AB som hjälper organisationer att omvandla strategier, mål och processer till konkreta och mätbara resultat. Genom att fokusera på beteendet – det människor gör – kan prestationerna i organisationen förbättras och satta mål lättare uppnås.

De använder de principer som gäller för det mänskliga beteendet och använder kunskapen för att analysera vilka beteenden hos medarbetarna som leder företaget mot uppsatta mål, vad som motiverar medarbetarnas beteenden och föreslår hur dessa kan påverkas.

Tag direktkontakt med Pontus Wadström på 0760-550010

Eller på:
pontus@pontuswadstrom.com

pontuswadstrom.com

ORGANISATIONSUTVECKLING

Psykologinsats hjälper organisationer att identifiera och aktivera dold utvecklingspotential och föreslår hur denna ska tas tillvara. Vi erbjuder analys- och utvecklingsinsatser på individ-, grupp- och organisationsnivå inom såväl strategiska som operativa frågor.

Vi hjälper er att locka fram det bästa ur varje medarbetare och därmed organisationen. Oavsett om det handlar om ledarskapseffektivitet, ökad kundservice, ökad försäljning, minskad personalomsättning eller minskat antal arbetsrelaterade olyckor, hjälper vi till att finna och optimera medarbetarnas nyckelbeteenden.

Vid mera omfattande och genomgripande organisationsutvecklingsinsatser utbildar vi våra kunder i grundläggande beteendeanalys, samt i de verktyg och metoder vi använder oss av. Dels för att skapa bättre och mer varaktiga resultat och dels för att kunderna ska kunna fortsätta sin utveckling själva efter att vårt gemensamma åtagande är avslutat.

ORGANISATIONSUTVECKLING

Psykologinsats hjälper organisationer att identifiera och aktivera dold utvecklingspotential och föreslår hur denna ska tas tillvara. Vi erbjuder analys- och utvecklingsinsatser på individ-, grupp- och organisationsnivå inom såväl strategiska som operativa frågor.

Vi hjälper er att locka fram det bästa ur varje medarbetare och därmed organisationen. Oavsett om det handlar om ledarskapseffektivitet, ökad kundservice, ökad försäljning, minskad personalomsättning eller minskat antal arbetsrelaterade olyckor, hjälper vi till att finna och optimera medarbetarnas nyckelbeteenden.

Vid mera omfattande och genomgripande organisationsutvecklingsinsatser utbildar vi våra kunder i grundläggande beteendeanalys, samt i de verktyg och metoder vi använder oss av. Dels för att skapa bättre och mer varaktiga resultat och dels för att kunderna ska kunna fortsätta sin utveckling själva efter att vårt gemensamma åtagande är avslutat.